ЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ  
 
През 2006 г. испанското дружество Тепро Консулторес Агриколас (www.tepro.es) създава в България група от фирми с цел развитието на модерно земеделие и изграждането на собствени земеделски стопанства. В тази връзка групата от български дружества „Дурум България 2006“ ООД, „Дурум България 2007“ ООД, „Агротекника България“ ООД, ръководени от „Тепро България“ ЕООД започват арендуването на земеделски земи и създаването на собствена мрежа от офиси и бази. Към момента постоянно заетите лица надхвърлят 60 специалиста: агрономи, механизатори, административен персонал и др., а складовите мощности и земеделската техника са концентрирани в собствената земеделска база в с. Муселиево, общ. Никопол.

Сред основните дейности на групата са:

- арендуване, комасиране и обработване на земеделски земи с цел създаването на модерни и рентабилни земеделски стопанства;

- създаване на техническа организация на посевите, управление на човешки ресурси, счетоводното управление, финансово управление и всички допълнителни дейности свързани с едно земеделско производство;

- комерсиализиране в страната и чужбина, както на собствената продукция така и на продукцията на различни клиенти;

- продажба на семена и препарати.


 
 
 
 
гр. София 1606, ул. „Дамян Груев" № 1, ет. 2, тел.: +359 2 9877481, E-mail: teprobulgaria@abv.bg