ДОН АГРИКОЛА  
 
В края на 2007 г. се създаде дружеството Дон Агрикола, ЕООД с основна дейност осъществяване на инвестиционни проекти в сектора земеделие и по-конкретно покупката на земеделски земи, както за лични нужди, така и за нуждите на двете земеделски кооперации Дурум България 2006 и Дурум България 2007. Всички закупени земеделски земи се обработват лично от групата и в тях се инвестира дългосрочно.

Дружеството има изградена мрежа от офиси в землищата, които представляват интерес за него, като благодарение на директниа контакт собствениците на земеделски земи могат да получат по-висока цена за своята земя, избягвайки многото прекупвачи и посредници по веригата.


 
 
 
гр. София 1606, ул. „Дамян Груев" № 1, ет. 2, тел.: +359 2 9877481, E-mail: teprobulgaria@abv.bg