АГРОТЕКНИКА БЪЛГАРИЯ  
 
Поради липсата на фирми в България, които да предлагат професионални услуги със собствени земеделски машини, се създаде дружество Агротекника България с цел предоставянето на такива услуги и продажбата на суровини и препарати. Дружеството е регистриран земеделски производител и е собственик на повечето земеделска техника, машини, и транспортни средства и разполага с квалифициран персонал.

Основният машинен парк и селскостопанки сгради за съхранение на продукцията са съсредоточени в собствената земеделска база на дружеството в с. Муселиево, общ. Никопол.

Агротекника България предлага и външни услуги на други земеделски стопанства.

 
 
 
 
гр. София 1606, ул. „Дамян Груев" № 1, ет. 2, тел.: +359 2 9877481, E-mail: teprobulgaria@abv.bg