КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ  
 
Като професионален земеделски консултант групата предлага своите услуги и на българския пазар:

- извършване на всички необходими ръководни действия в едно стопанство: от техническа организация на посевите, управление на човешките ресурси, счетоводно управление, финансово ръководство, представителна дейност и др.

- изготвяне на анализи, инвестиционни предложения, оценка на земеделски земи, експертни становища и доклади;

- изготвяне на всякакъв вид проекти свързани със земеделието и хранително-вкусовата промишленост: дизайн, модернизация и поддръжка на системи за напояване, проекти за язовири, складове за съхранение на продукция, преработвателни фабрики и цехове за опаковане, и др.;

- сътрудничество при реализиране на проекти, свързани с научно-изследователска дейност и публичната администрация за разработването на нови култури и техологии, развитие на енергийни култури за биомаса и течни биогорва и др.

Всички тези дейности се осъществяват на територията на страната от българското дружество Тепро България.

 
   
 
 
 
гр. София 1606, ул. „Дамян Груев" № 1, ет. 2, тел.: +359 2 9877481, E-mail: teprobulgaria@abv.bg