Регионални представителства:
   
  Офиси в община Плевен
Офиси в община Никопол
 
Офиси в община Гулянци
   
 
  Офис:    Сомовит Телефон:
       
  Дружество: Дурум България 2006  
  Лице за контакт: Валентина Мушатова +359 887 557956
       
       
  Офис:    Долни вит Телефон:
       
  Дружество: Дурум България 2006  
  Лице за контакт: Светла Симеонова +359 888 501 867
       
       
  Офис:    Милковица Телефон:
       
  Дружество: Дурум България 2007  
  Лице за контакт: Галина Йорданова +359 885 814442
       
       
  Офис:    Шияково Телефон:
       
  Дружество: Дурум България 2007  
  Лице за контакт: Христинка Стоянова +359 885 813931
    Валентина Ангелова +359 885 236530
       
       
  Офис:    Ленково Телефон:
       
  Дружество: Дурум България 2007  
  Лице за контакт: Христинка Стоянова +359 885 813931
    Валентина Ангелова +359 885 236530
       
 
гр. София 1606, ул. „Дамян Груев" № 1, ет. 2, тел.: +359 2 9877481, E-mail: teprobulgaria@abv.bg