Регионални представителства:
   
 
Офиси в община Плевен
  Офиси в община Никопол
  Офиси в община Гулянци
   
 
   Бръшляница
 
 
  • Плевен
   
 
  офис    Бръшляница Телефон:
       
  Дружество: Агротекника България  
       
  Лице за контакт: Христинка Стоянова +359 885 236530
    Валентина Ангелова +359 885 813931
       
       
 
гр. София 1606, ул. „Дамян Груев" № 1, ет. 2, тел.: +359 2 9877481, E-mail: teprobulgaria@abv.bg