ДУРУМ БЪЛГАРИЯ 2006  
 
Основната дейност на дружеството е да арендува, обработва и групира земеделските земи с цел създаването на рентабилни земеделски стопанства, като се работи пряко със собствениците на земеделски земи, били те физически или юридически лица.

Земеделската кооперация Дурум България 2006 има изградена мрежа от местни и регионални офиси в почти всички землища, където се обработват земеделски земи. По този начин се осъществява директна връзка с арендодателите и се отчитат техните специфични нужди.

В дейността на дружеството влиза и продажбата на произведената земеделска продукция на български и междунатодни компании, както и дистрибуцията и представянето на различни испански семена и препарати.

 
 
 
 
гр. София 1606, ул. „Дамян Груев" № 1, ет. 2, тел.: +359 2 9877481, E-mail: teprobulgaria@abv.bg