С повече от 40 годишен опит в сектора земеделие, екипът на Тепро Консулторес Агриколас (www.tepro.es) развива своята управленска и консултантска дейност, съчетавайки технически умения, икономически познания и модерни-екологични възгледи.

Освен като един от водещите агро консултанти в южна Испания и Португалия, групата развива дейности свързани с различни международни проекти: създаване на земеделски стопанства, изграждане на напоителни инфраструктури и съоръжения свързани с хранително-вкусовата промишленост, участие в енергийни проекти от възобновяеми енергийни източници и др.

Сред една от най-успешните международни дейности на Тепро Консулторес Агриколас се откроява именно изградената структура в България.  
 
 
 
 
гр. София 1606, ул. „Дамян Груев" № 1, ет. 2, тел.: +359 2 9877481, E-mail: teprobulgaria@abv.bg
НОВ регионален офис: с. Муселиево 5963, ул. „Г. Димитров" № 7, тел.: 0654 12060, E-mail: teprobulgaria@abv.bg