ПОКУПКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ  
 
Земеделската земя е един неизчерпаем източник на суровини, но само ако се обработва с необходимите грижите на добросъвестен стопанин.

С цел по-ефективната обработка на земеделската земя и образуването на по-големи земеделски парцели бе създадено дружеството Дон Агрикола, което се нагърби с всички необходими дейности по изкупуването на земеделски земи.

Дружеството инвестира в покупката на земеделски земи единствено и само с цел тяхната обработка и създаването на комасирани земеделски площи.


 
   
     
 
 
гр. София 1606, ул. „Дамян Груев" № 1, ет. 2, тел.: +359 2 9877481, E-mail: teprobulgaria@abv.bg