ТЕПРО БЪЛГАРИЯ  
 
Тепро България е дружеството, което благодарение на опита си в Испания и в България предлага професионални и различни земеделски консултации свързани със специфичните нужди на всеки земеделски производител.

Дружеството разполага с кфалифициран персонал, както от България, така и от Испания, който се занимава с цялостоното управление на собствените и на външни земеделски стопанства. Екипът от инжинер-агрономи може да предоставя компетентни становища за конкретни казуси, да разработва различни проекти и да предоставя цялостни решения за едно земеделско стопанство.

Тепро България концентрира своята дейност в частния сектор, където могат да се дефинират четири основни типа клиенти:

1. Собственици на частни земеделски стопанства, които въпреки че са професионални земеделски производители имат нужда от външен администратор за своето стопанство.

2. Земеделски производители, които администрират своите стопанства, но търсят външен съветник за дейности като:
• Зеленчукови насаждения, които се нуждаят от договор с преработвателната промишленост;
• Администрирането на всякакви документи, свързани с полето: счетоводство, субсидии, оценка на риска, социално осигуряване на работниците, превенция от трудови злополуки;
• Проекти за напояване, засаждане на овошки, инсталации.

3.Семейства на земеделци, които наследяват земеделски земи и не познават земеделския бизнес.

4.Фондации и други организации или юридически лица, които инвестират в земеделски земи.

 
 
гр. София 1606, ул. „Дамян Груев" № 1, ет. 2, тел.: +359 2 9877481, E-mail: teprobulgaria@abv.bg